2018.06.17: W 15 minut z Łomianek do Warszawy

Szybki dojazd do Warszawy, nawet w godzinach szczytu, to dla Mieszkańców Łomianek sprawa bardzo ważna już teraz, a nie w perspektywie wielu lat. Czekanie na trasę S7 przez Dąbrowę to zaklinanie rzeczywistości. Gdy po latach ta jakże... »

2018.06.16: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017

Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Sprawozdanie merytoryczne: download://sprawozdania/sprawozdanie2017.pdf Sprawozdanie finansowe - informacje ogólne: download://sprawozdania/finanse2017-ogolne... »

2018.06.16: Piesza Masa Krytyczna znów wyszła na ulice

W sobotę 16 czerwca przez stolicę przeszła druga Piesza Masa Krytyczna. Podobnie jak za pierwszym razem rozpoczęła się przy rondzie de Gaulle'a. Ekipa Zielonego Mazowsza przyszła na miejsce zbiórki per pedes. Kiedy do ostatniej chwili... »

2018.06.16: Rowerowy i pieszy budżet obywatelski

Od 15 do 30 czerwca 2018 r. możesz zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Wśród nich są dobre i ważne projekty piesze, rowerowe, bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zieleni miejskiej. Na stronie... »

2018.06.14: Rondo Czterdziestolatka - 40 miesięcy później

Ponad trzy lata temu, wspólnie z przedstawicielami osób o ograniczonej mobilności i radami dzielnic, skłoniliśmy miasto do obiecania, że rondo Czterdziestolatka zostanie ucywilizowane . Rok później wyłożono do konsultacji koncepcję zmian... »

2018.06.12: Uwagi do drugiej wersji projektu przebudowy Podskarbińskiej i Mińskiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Małe rondo na skrzyżowaniu Podskarbińskiej i Mińskiej jest rozwiązaniem korzystnym pod... »

2018.06.11: Uwagi do trzeciej wersji projektu Noworacławickiej

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu budowy ul. Noworacławickiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie oceniamy zmiany w zakresie uzupełnienia brakujących odcinków chodników . 2. Pozytywnie... »

2018.06.10: Uwagi do drugiej wersji projektu modernizacji placu Na Rozdrożu

Do Zarządu Dróg Miejskich. Nawiązując do konsultacji projektu modernizacji placu Na Rozdrożu, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Pozytywnie oceniamy skrócenie przejścia i przejazdu przez łącznik na północ od przystanku pl. Na... »

2018.06.09: Autobusem do pociągu

Koleje Mazowieckie przewoźnikiem autobusowym – to koncepcja Krzysztofa Strzałkowskiego (PO), przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W połowie... »

2018.06.07: Droga dla rowerów w Al. Jerozolimskich na Ochocie - strona północna

Kontynuujemy recenzję nowej drogi dla rowerów wzdłuż Alej Jerozolimskich . Tym razem przenosimy się na północ, bliżej biurowców i torów kolejowych. Na odcinku od Szczęsliwickiej do Spiskiej istniała droga pseudorowerowa. Nie trzymała... »

2018.06.05: Powstała Federacja Piesza Polska

W trakcie odbywającej się w Warszawie w dniu 5 czerwca 2018 r. konferencji City Matters przedstawiciele organizacji społecznych z całej Polski założyli Federację Piesza Polska. Celami nowopowstałego związku stowarzyszeń, jednoczącego... »

2018.06.04: Paździerzowa infrastruktura piesza

Węzeł Aleje Jerozolimskie łączy drogę ekspresową S2 z Alejami Jerozolimskimi, które stanową element drogi wojewódzkiej 719. Droga wojewódzka ma przekrój 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Od wielu lat jest planowane poszerzenie do trzech pasów w... »

2018.06.02: Walne Zebranie 2018

Zarząd stowarzyszenia Zielone Mazowsze zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul... »

2018.05.29: Kolejny rok bez autobusu na 4 czerwca 1989 r.

Wiadukt łączący Włochy z Bemowem nad linią kolejową do Sochaczewa otwarto wraz z kolejnym odcinkiem tak zwanej Nowolazurowej (al. 4 czerwca 1989 roku) jesienią 2015 roku. Ulica została wyposażona w niezbędną infrastrukturę przystankową. Z... »

2018.05.28: Pod kamizelką odblaskową najciemniej

Skrzyżowanie ulic Broniewskiego, Perzyńskiego i Rudnickiego jest ruchliwe i niebanalne. Zapewne dlatego adepci stołecznej drogówki przechodzą na nim szkolenia i sprawdziany umiejętności kierowania ruchem. Sprzyja temu wybudowany 10 lat... »

2018.05.25: Uwagi do projektu zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, składamy następujące uwagi i wnioski: 1. Zielone Mazowsze z uwagą przygląda się procesowi... »

2018.05.24: Kontraruch rowerowy w kolejnych dzielnicach: Żoliborz i Bielany

Po ponad roku przedstawiamy aktualny poziom jednego ze wskaźników rowerowego skoku cywilizacyjnego - odsetka ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym. Podobnie jak przed rokiem najwięcej nowych odcinków powstało dzięki projektom do... »

2018.05.22: Uwagi do projektu drogi dla rowerów przy Saskiej, Egipskiej, Bora-Komorowskiego

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ulic Saska-Egipska-Bora-Komorowskiego, przesyłam następujące uwagi i wnioski: 1. Wszystkie przejścia dla... »

2018.05.21: Jedwabny szlak urywa się w Małaszewiczach

Przesyłki pocztowe z Chin pokonują koleją tysiące kilometrów. Od razu po wjeździe do Polski są przeładowywane na ciężarówki. Przewóz poczty staje się jednym z filarów Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli idei wzrostu znaczenia kolei w... »

2018.05.18: Dojście do przystanku Dworzec Centralny 07

Najważniejszą do tej pory pro-pieszą zmianą na śródmiejskim odcinku Alej Jerozolimskich było wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Emilii Plater. Dodatkowo powstało naziemne dojście do przystanku tramwajowego w stronę... »

Starsze wiadomości - w kronice.