Parkowanie przy ulicach odbywa się tylko równolegle do krawężnika (jedyny wyjątek to parkowanie prostopadle do krawężnika charakterystycznych, ściętych narożników skrzyżowań). Pas postojowy czasem znajduje się między jezdnią a ścieżką rowerową, dzięki czemu parkujący kierowca nie przecina drogi dla rowerów.

Starsze wiadomości - w kronice.