Liczba pojazdów na godzinę według automatycznych pomiarów ruchu ZDM - godziny szczytu przewozowego w kierunku centrum.

Starsze wiadomości - w kronice.