W ostatnim wydaniu Naszych Bielan zapowiedziano zmiany organizacji ruchu na ulicach Skalbmierskiej, Kulczyckiej i Grodeckiego. Wszystkie trzy mają stać się jednokierunkowe. Odstępstwa dla cyklistów w prezentowanym projekcie nie przewidziano, co oznacza groźbę kolejnych utrudnień i zachęty do łamania prawa.

Starsze wiadomości - w kronice.