Załączam także przykład istniejącej w Polsce antyzatoki (przystanku peronowego) w Radomiu.

Starsze wiadomości - w kronice.