Plan stref integracji taryfowej w województwie mazowieckim przedstawia załączony rysunek.

Starsze wiadomości - w kronice.