b. Rozważenie możliwości ograniczenia zajętości miejsca przez al. Wilanowską na wylocie z Ronda Unii Europejskiej (zwężenie jezdni południowej z 3 pasów do 2 pasów ruchu) w celu poszerzenia chodnika i budowy ścieżki rowerowej po południowej stronie al. Wilanowskiej.

Starsze wiadomości - w kronice.