BD/D/0717/1738/2003.

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Drogownictwa.

Do: Pan Marek Skowroński, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Warszawa, 1 grudnia 2003 r.

W odpowiedzi na Pana pismo nr WA-7322/trasy rowerowe/10/2003 z dnia 12.11.2003 r. Biuro Drogownictwa Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionej koncepcji tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Jednocześnie, w załączeniu, przesyłamy opracowanie pt. "Standardy techniczne i wykonawcze dla systemu rowerowego", przygotowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne "Zielone Mazowsze", które może być pomocne przy projektowaniu i wykonawstwie ścieżek rowerowych.

Dyrektor Biura Drogownictwa

mgr inż. Henryk Rządzki

Starsze wiadomości - w kronice.