Burmistrz Sandomierza podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze na opracowanie koncepcji budowy tras i ścieżek rowerowych w Sandomierzu. W dniach 20-22 maja przeprowadzono już pomiary ruchu rowerowego, co nie uszło uwagi mieszkańców miasta.

Opracowanie ma zostać zakończone do 25 października bieżącego roku (z uzgodnieniami i konsultacjami społecznymi). Jednak już wkrótce zostanie ukończona i opublikowana w Internecie część diagnostyczna, zawierająca m.in.:

- ocenę istniejącej infrastruktury rowerowej,

- analizę wypadków z udziałem rowerzystów,

- wyniki pomiarów ruchu rowerowego,

- analizę planów zagospodarowania przestrzennego,

- analizę powiązań zewnętrznych.

Pod koniec czerwca lub w lipcu odbędzie się publiczna prezentacja wstępnego projektu koncepcji, rozpoczynająca proces konsultacji społecznych. Kolejne spotkanie jest planowane po opracowaniu szczegółowych projektów dla wybranych skrzyżowań. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie WWW.

Opracowanie będzie kosztowało 29500 zł netto (36285 zł brutto). Zielone Mazowsze złożyło najtańszą spośród 4 ofert.

Starsze wiadomości - w kronice.