Spółka Port Praski, mimo iż zatrudnia ponad 100 osób, od lat nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania w czystości Portu Praskiego - jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Warszawie. Dlatego zniecierpliwieni tym stanem ekolodzy z Zielonego Mazowsza postanowili posprzątać ten teren społecznie. W ciągu 3 godzin wywieźli z łęgów na przyczepkach rowerowych ponad 3000 litrów śmieci.

Udało się z nich wysegregować ok. 1000 litrów szkła, aluminium oraz polietylenu, reszta została wykorzystana do stworzenia pomnika nieudolności przed siedzibą Zarządu Portu.

Walory przyrodnicze tego terenu są niezwykłe: można tu spotkać 82 gatunki ptaków (w tym perkoza dwuczubego, kormorana, remiza, bażanta, kuropatwę, strzyżyka, nurogęś, kwiczoła, dzięcioła zielonego, szczygła, trznadla, a nawet orła bielika) i 25 gatunków ssaków (ryjówkę aksamitną, nietoperze, wiewiórkę, jeża, piżmaka, kunę, łasicę, a czasem bobra).

Starsze wiadomości - w kronice.